PreLoader

Üye İşyeri Sözleşmesi

ÜYE İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ

 

Yayın Numarası: 2021.02

Yayın Tarihi: 04.02.2021

 1. BAŞLANGIÇ

DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ne ait www.digilirapay.com adresi üzerinden sunulan hizmetlere, ürünlere, servislere ve sair uygulamalara kayıt yaptırmak ve üye olmakla işbu ÜYE İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ’ni tüm hükümleri ile her maddesini ve eklerini okuyarak, her maddede ayrı ayrı mutabık kaldığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu nedenle tüm koşulları lütfen dikkatlice okuyunuz.

DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİNCE sunulan hizmet ve servisler, sadece işbu sözleşmeye taraf olmuş üye iş yerleri ile DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sunduğu hizmet ve servisleri aşağıda tanımı yapılan “MÜŞTERİ” sıfatıyla kullanan gerçek kişiler arasında gerçekleşecek şekilde sunulmaktadır. Bu bağlamda DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, işbu ÜYE İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ’ni onaylayarak sözleşmeye taraf olan ÜYE İŞ YERİ’ne sunduğu hizmet ve servisleri 6493 sayılı Kanun kapsamında sunMAmaktadır.

 

 

İşbu ÜYE İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ’ne taraf olmakla DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİNCE sunulan hizmet ve servislerden yararlanmaya başlayan ÜYE İŞ YERİ, bu bilgilendirmeleri okuduğunu ve DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİNCE sunulan hizmet ve servislerin 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığını kabul ettiğini ve bildiğini beyan ederek işbu sözleşmeye taraf olduğunu beyan etmektedir.

 

Bu sözleşmede geçen terimler ve tanımlar Madde 3’te açıklanmış olup sözleşmede özellikle farklı bir şekilde belirtilmedikçe anlamları Madde 3’te belirtildiği şekildedir.

 

2.TARAFLAR

İşbu Üye İş Yeri Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır);

Bir tarafta;

Unvanı           : DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra

DigiliraPay” olarak anılacaktır)

Mersis No      : 0295103678200001

Adres              : Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü-2 Cad. 57 Apt. No:2 Anadolu Üniversitesi ATAP

Tepebaşı/ESKİŞEHİR

E-Posta           : [email protected]

KEP                :

 

ile diğer taraftan DigiliraPay hizmet, ürün ve servislerini kullanmak üzere işbu sözleşmeyi onaylamış Üye İş Yeri (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) tarafından akdedilmiştir.

DigiliraPay ve Üye işbu Sözleşme’nin devamında ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılmışlardır.

 1. TANIMLAR

Sözleşme içerisinde kullanılan;

DigiliraPay: DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder. DigiliraPay, bir ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu değildir. DigiliraPay, Kullanıcıların kripto paralarını güvenle saklayabileceği, transfer edebileceği ve DigiliraPay üyesi iş yerlerinden mal ve hizmet satın almakta kullanmak üzere itibari paraya dönüştüren teknolojik yazılım alt yapı hizmeti sunmaktadır.

İş Yeri/Üye: DigiliraPay tarafından sunulan teknolojik yazılım alt yapı hizmeti aracılığıyla DigiliraPay Kullanıcılarına ulaşarak mal ve/veya hizmet satan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Kullanıcı: www.digilirapay.com sayfasında ve mobil uygulamada yer alan Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesini, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek ve bunlara yasal olarak bağlı kalmayı taahhüt ederek Üye’den mal ve hizmet satın alan gerçek kişileri ifade eder.

İnternet Sitesi: Üye’nin işlettiği ve ürün ve hizmetlerini satışa sunduğu, DigiliraPay’e bildirmesi üzerine DigiliraPay tarafından Kullanıcılarına duyurulan internet ortamıdır. ÜYE’nin bahsedilen internet sitesi bulunmaması ve mal ve hizmetlerine ilişkin talepleri Kullanıcılardan çeşitli iletişim kanalları üzerinden alması halinde; işbu sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan ödeme alınmasına ilişkin süreçler tamamen DigiliraPay tarafından sunulan ara yüzler, servisler ve ürünler vasıtası ile gerçekleştirilecektir.

Platform: www.digilirapay.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan DigiliraPay’e ait web sayfları bütününü ve yine DigiliraPay’e ait Android işletim sistemi ile IOS işletim sistemi üzerinden hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.

İş Günü: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 09.00 ve 17:00 saatleri arasıdır.

İş Ortağı: DigiliraPay’in hizmet ve servislerini sunmak amacıyla anlaşmalar yaptığı, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, banka ve sair kuruluşlardır.

Blokzincir: Bloklar üzerinde verilerin değiştirilemez bir şekilde saklanmış olduğu, devamlı büyüyen merkeziyetsiz veri tabanını ifade eder. Verilerin ve işlemlerin yer aldığı şifrelenmiş veri kümesi olan “blok” ile bu blokların kendisinden hemen önceki bloklara şifrelenmiş imzalar yoluyla bir araya gelmesini ifade eden “zincir” ifadelerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

Kripto Para: Merkezi otoritelerce kabul gören ödeme araçlarına eşler arası bir alternatif olarak ortaya çıkan ve bir değişim aracı olarak kullanılabilen, kriptografik mekanizması ile güvence altına alınmış dijital ortamdaki bir değerin temsilini ifade eder.

İtibari Para: İtibari para, hükümet kararına dayalı çıkartılan, altın, gümüş vs. karşılığı olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlendiği kağıdın taklit edilemeyeceğine güven üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kağıdı veya kâğıt parayı ifade eder.

Jeton (Token): Blokzincir teknolojisinin kripto paralar haricinde bir diğer uygulama örneği olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut bir blokzincir üzerinde bir proje ekosistemi içerisinde belli bir değer ve faydayı temsil eden dijital kripto varlıkları ifade eder.

Akıllı Jeton (Smart Token): Blokzincir ağı üzerinde yer alan jetonların hareket kabiliyetleri ve kullanım koşullarının güvenli bir bilgisayar ağı tarafından doğrulandığı ve merkezi olmayan jetonları ifade eder.

Sponsorlu Jeton (Sponsored Token): Kullanıcıların sahip oldukları kripto para ve jetonları diğer DigiliraPay Kullanıcılarına gönderebilmeleri ve alışverişlerinde kullanabilmeleri amacıyla DigiliraPay tarafından oluşturuşmuş, blokzincir işlem ücreti yerine geçen jetondur. Sponsorlu jetonlar DigiliraPay tarafından Kullanıcılarına ücretsiz olarak gönderilir. DigiliraPay, sponsorlu jetonların ücretlendirilmesi konusunda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Protokol: Bir ağdaki etkileşimleri tanımlayan genellikle fikir birliği, işlem doğrulaması ve ağa katılım şartlarını içeren kurallar bütünüdür.

Neutrino: Algoritmik Stabil Kripto Para Protokolüdür. Fiyatı çeşitli algoritmalarla sabit tutulan ve Waves Blokzinciri’nin kripto parası olan Waves ile teminatlandırılan kripto para prokolüdür.

Kripto Para Cüzdanı: Kripto paraları depolamak için kullanılan, gizli anahtarları saklayan cüzdan oluşumunu ifade eder. Masaüstü, yazılım, donanım ve kağıt gibi farklı çeşitleri vardır.

DigiliraPay Akıllı Cüzdan: DigiliraPay tarafından geliştirilmiş ve cüzdana ait gizli anahtarların ve buna ait tüm yetkilerin cüzdan sahibi Kullanıcı’da olduğu ancak çeşitli güvenlik ve yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde Kullanıcı’nın gizli anahtarlarına erişimini kaybetmesi, başka birinin eline geçtiğinden şüphelenmesi gibi cüzdanına ulaşamadığı durumlarda işbu sözleşme ile belirlenmiş koşullar altında uzaktan müdahale edilerek kripto paraların ve jetonların kaybını önlemek amacıyla üretilmiş kripto para cüzdanını ifade eder.

Ödeme: DigiliraPay’e üye bir iş yerinden bir mal ve/veya hizmeti satın almak için Kullanıcı’nın DigiliraPay akıllı cüzdanındaki kripto para ve jetonlarını kullanılması işlemini ifade eder. DigiliraPay, kendisince geliştirilen ve kendisine ait olan teknolojik alt yapı hizmeti sağlayarak kripto paralar veya jetonlarla yapılan ödemeyi o anki kurdan itibari paraya çevirmektedir.

Alacak Hesabı: Ödeme işlemi neticesinde elde edilen itibari para tutarlarının Üye’nin kullanımına hazır halde bulundurulacağı hesabı ifade eder.

Merkeziyetsiz Finans: Blokzincir ağları üzerinde kurulu, herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmeyen finansal uygulamalar bütünüdür.

Kontrol Paneli Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye’ye ait şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi neticesinde Kullanıcıların alışverişlerinde kullandıkları kripto paralarının itibari paraya çevrilmesini sağlamak amacıyla DigiliraPay tarafından ortaya konulan uygulamaları ve servisleri ifade eder.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası: Kullanıcıların ve gerçek kişi Üyelerin Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, DigiliraPay tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere DigiliraPay’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve DigiliraPay’e ait platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Ziyaretçi: www.digilirapay.com sayfasını ve mobil uygulamaları Üye veya Kullanıcı olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

 1. KONU

İşbu sözleşme, Üye’nin DigiliraPay’in sunduğu ürün, servis ve hizmetlerden yararlanmasına ilişkin DigiliraPay ve Üye arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 1. DigiliraPay HİZMETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR VE SÜREÇLER

5.1. Üye, DigiliraPay ürün, servis ve hizmetlerinden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak DigiliraPay nezdinde oluşturulacak Üye hesabı ve kendisine tahsis edilecek kontrol paneli sayfası vasıtasıyla yararlanabilecektir.

5.2. Üye olmak isteyen iş yeri, Platform üzerinden temel bilgilerinin talep edildiği Ön Başvuru Formu’nu doldurarak üyelik ve hesap başvurusunu DigiliraPay’e iletir. DigiliraPay, Ön Başvuru Formu doldurularak yapılmış başvuruyu herhangi bir sebep göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. DigiliraPay tarafından ön başvuru formunun incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin talebi uygun görülürse başvuru sahibine Kontrol Paneli Sayfası açılır ve Konrol Paneli Sayfası’na erişim için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre e-posta yoluyla başvuru sahibine ulaştırılır. Kontrol Paneli Sayfası’nın erişime açılmış ve bu sayfaya erişim için gereken kullanıcı adı ve şifrenin e-posta ile gönderilmiş olması DigiliraPay’in başvuruyu kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahibi, erişimine açılan Kontrol Paneli Sayfası’nda imza sirkülerini, güncel vergi levhasını, iş yerini temsile yetkili kişilerin kimlik bilgileri ile temsil yetkilerine ilişkin belgeleri, başvuru sahibi iş yerine ait banka hesap bilgilerini, Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıt belgelerini ve burada sayılmasa dahi DigiliraPay tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi Platform’a yüklemek suretiyle DigiliraPay ile paylaşır. DigiliraPay, gerekli görürse bu bilgi ve belgeleri tekrar talep edebileceği gibi yeni bilgi ve belgeler de talep edebilir. DigiliraPay, bu aşamada herhangi bir sebep göstermeden başvuruyu reddetme hakkına sahiptir. Başvuru sahibi tarafından Platform’a yüklenen bilgi ve belgelerin incelenmesi ve uygun görülmesi halinde başvuru sahibinin üyelik onayını verilir ve kendisine e-posta ile bildirilir. Üyelik onayı verilmiş başvuru sahibi işbu sözleşmede tanımlandığı şekilde ÜYE olarak DigiliraPay hizmet, servis ve ürünlerinden faydalanmaya başlar.

DigiliraPay, sunmakta olduğu ürün, servis ve hizmetin niteliği ve gereklerine bağlı olarak Üye’den üyelik sıfatını kazandıktan sonra da bu maddede sayılanlar ve sayılanlar dışındaki bilgi ve belgeleri talep etme ve bunların ulaştırılacağı kanalları münhasıran belirleme hakkına sahiptir.

5.3. Üye olmak isteyen iş yerinin, Platform üzerinden başvuruda bulunmuş olması işbu Üye İş Yeri Sözleşmesi’ni okuduğunu ve onayladığını, kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle bildirdiğini kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelmektedir. Üyelik başvurusunun onaylanma işleminin tamamlanması ve başvuru sahibine bildirilmesi ile Üye statüsü başlamakta, işbu Sözleşme Taraflar için bağlayıcı olmakta ve böylece Taraflar işbu Sözleşme’de ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen karşılıklı hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

5.4. DigiliraPay’e ait Platform’da yer alan ve işbu Sözleşme ile kullanıma sunulan her türlü hizmetten faydalanmak isteyen Üye, Platform’u kullanabilmesi için vergi mükellefi ve işbu Sözleşme’yi kabul etmeye ehil ve yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet Üye’ye aittir. Üye, üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Üye’nin, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

DigiliraPay, Üye’nin hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği takdirde, Sözleşmeyi tek taraflı feshederek Üye’ye ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma ve bu Üye’ye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan DigiliraPay sorumlu olmayacaktır.

5.5. Üye statüsünün kazanılması ile DigiliraPay tarafından Üye’ye bir hesap ve Kontrol Paneli Sayfası tanımlanır. Üye, aynı anda sadece tek bir hesaba ve tek bir Kontrol Paneli Sayfası’na sahip olabilir.

Bu hesaba ve Kontrol Paneli Sayfası’na erişim için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre DigiliraPay tarafından kullanılmakta olan yazılım tarafından otomatik olarak oluşturulmakta ve Üye’ye gönderilmektedir. Şifre, DigiliraPay tarafından bilinmediği gibi kaydı da tutulmamaktadır. ÜYE, HESABINA VE KONTROL PANELİ SAYFASI’NA ERİŞİM İÇİN GEREKLİ OLAN ŞİFRESİNİ MUHAFAZA ETMEK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞMAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

Üye, şifresini kaybetmesi veya yetkisiz bir kişinin eline geçmesi nedeniyle hesabına ve Kontrol Paneli Sayfası’na erişimini kaybetmesi gibi sair nedenlerle zarara uğraması halinde bu zararlardan DigiliraPay’in sorumluluğu bulunmadığını, DigiliraPay’i bu zararlardan gari kabili rücu İBRA ETTİĞİNİ peşinen kabul ve beyan eder.

5.6. Şifrenin kaybedilmesi veya şifrenin başka birisinin eline geçtiğinden şüphelenmesi halinde Üye, hesabına erişimin engellenmesini için [email protected] adresine DigiliraPay’de kayıtlı e-posta adresinden yapacağı bildirim ile talepte bulunur. Bu bildirim yapılmadığı sürece Üye’nin sorumluluğu devam eder. DigiliraPay, bu talebi 72 saati aşmayacak şekilde değerlendirmeye alarak hesaba erişimi engeller. Bu süreç zarfında doğabilecek her türlü zarar ve kayıptan DigiliraPay’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye böyle bir zarara uğraması ihtimaline binaen DigiliraPay’i peşinen gayri kabili rücu İBRA ETMİŞTİR.

5.7. DigiliraPay tarafından Üye’ye sunulan hizmet, sadece DigiliraPay Kullanıcısı statüsündeki gerçek kişilerin sadece DigiliraPay Üye’si İş Yerlerinden mal ve/veya hizmet satın alırken tanımlı akıllı cüzdanlarında muhafaza ettikleri kripto paraları kullanması ve bu kripto paraların transfer sürecinde iken DigiliraPay tarafından o anki kurdan itibari paraya çevrilmesi ve itibari paraların Üye’ye aktarılması işleminden ibarettir. Tüm bu işlemler için belirlenmiş olan komisyon ve ücretler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki niteliğindeki Üye İş Yeri Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda belirlenmektedir.  DigiliraPay önceden bildirmek kaydı ile her zaman ücret ve komisyonlarda tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye İş Yeri Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda yapılan ve bildirilen değişiklik sonrasında Üye, Kontrol Paneli Sayfası’ndan kripto para ile satış yapma işlemini durdurmamış ve DigiliraPay Kullanıcılarına mal ve/veya hizmet satışı yapmaya devam etmiş olmakla Üye İş Yeri Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda yapılan ve bildirilen değişikliği de kabul etmiş sayılacağını peşinen kabul, beyan taahhüt eder.

DigiliraPay’in sorumluluğu, Kullanıcı’nın aktarmış olduğu kripto paranın itibari paraya çevrilmesiyle elde edilen tutarları, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki niteliğindeki Üye İş Yeri Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda gösterildiği şekilde belirlenen süre, süreç ve şartlara uygun olarak Üye’ye aktarmakla sınırlıdır. DigiliraPay, kendisine aktarılmayan veya aktarılmakla birlikte Kullanıcı tarafından iletilen ödeme itirazına konu herhangi bir bedeli Üye’ye aktarmakla yükümlü̈ kabul edilemez.

Kullanıcı tarafından kripto para olarak aktarılan ve DigiliraPay tarafından itibari paraya çevrilen tutarlar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki niteliğindeki Üye İş Yeri Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda belirtilen komisyon bedelleri ve ödeme hizmetleri kapsamında sunulan tüm hizmetler için alınan bedeller mahsup edildikten sonra, aksi işbu Sözleşme ile ortaya koyulmadığı ve yasal olarak imkansız olmadığı sürece, itibari paraya çevirme işlemini satışın tamamlanmasıyla birlikte Üye’nin Alacak Hesabı’nda kullanımına hazır hale getirilir. Üye tarafından Alacak Hesabı’ndaki tutarın kayıtlı banka hesabına aktarılması, bir sonraki hafta Çarşamba günü yerine getirilir. DigiliraPay, altyapısal/sistemsel/güvenlik ile ilgili sorunlar olması halinde ilgili sorunu en kısa süre içerisinde çözecek ve sorun çözülür çözülmez Alacak Hesabı’ndaki tutarı Üye’nin sistemde kayıtlı banka hesabına aktaracaktır. Üye, DigiliraPay’in altyapısından kaynaklı sorunlar ve/veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle Alacak Hesabı’ndaki tutarların ilgili sorun çözülene kadar Üye’ye aktarılamaması nedeniyle DigiliraPay’in hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını ve  DigiliraPay’e karşı herhangi bir yasal talep ve/veya takipte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Kripto paraların piyasada oluşan değerleri DigiliraPay tarafından belirlenmez. Kripto para kurları piyasa koşullarına göre belirlenir. DigiliraPay, Üye’ye volatiliteden (oynaklıktan) en az etkileneceği şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Üye’nin bir DigiliraPay Kullanıcısı’na yapacağı bir satış esnasında ve sonrasında kripto para kurunda gerçekleşen aşağı ya da yukarı yönlü değişiklikler nedeniyle Üye’nin DigiliraPay’den ve DigiliraPay Kullanıcı’sından herhangi bir iade veya fark ödenmesi talebinde bulunma hakkı yoktur. Üye’nin, kripto para ile DigiliraPay Kullanıcılarına mal ve/veya hizmet satmakla kripto paralardaki volatiliteyi peşinen kabul ederek satış yapmış olduğu esastır. Üye, kripto para kurundaki volatiliteden kaynaklı olarak ortaya çıkması muhtemel tüm zararlarından DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETMEKTEDİR.

5.9. Üye, kripto para karşılığı mal ve/veya hizmet satışlarını sadece DigiliraPay’in kendisine sunduğu hizmet, ürün ve servisler aracılığıyla yapacağını; başka bir gerçek veya tüzel kişiden benzer bir hizmet, ürün veya servis almayacağını ve kendisince de DigiliraPay haricinde kripto para tahsilatı yapılmayacağını gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ayrıca Üye, kendisinden kripto para ile mal ve/veya hizmet satın alabilecek kişilerin sadece DigiliraPay Kullanıcıları ile sınırlı olduğunu, DigiliraPay Kullanıcıları dışındaki kimselerden kripto para ile ödeme kabul etmeyeceğini ve DigiliraPay’in kendisine sunduğu hizmet, ürün ve servisleri DigiliraPay Kullanıcıları dışındaki kişilere kullandıramayacağını gayri kabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

5.10. Üye, Kullanıcı’ya satmış olduğu her türlü mal ve/veya hizmetten, bunların eksiksiz ve ayıpsız şekilde Kullanıcı’ya ulaştırılmasından kendisi mesuldür. Üye’nin mal ve/veya hizmet satışı yaptığı DigiliraPay Kullanıcısı’nın Üye’den satın almış olduğu mal ve/veya hizmeti Tüketici Hukuku mevzuatı kapsamında iade etmesi halinde Üye, Kullanıcı’ya yapacağı bedel iadesini, Kullanıcı’nın harcamayı yaptığı kur üzerinden Türk Lirası olarak DigiliraPay aracılığıyla Kullanıcı’ya ulaştıracaktır. Üye, bedel iadesinin kripto para olarak yapılmayacağını ve harcama tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası cinsinden yapılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Üye, Kullanıcı bedel iadesi talep ettiğinde Kullanıcı’nın yapmış olduğu harcama sonrasında kripto para kurunda yaşanacak kur değişikliklerinden kaynaklı olarak DigiliraPay’den herhangi bir kur farkı, kripto para ve/veya itibari para kaybı tazmini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt ederek bu hususlarda DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA EDER.

Üye’nin yapacağı bedel iadesi nedeniyle DigiliraPay’den daha önce ödemiş olduğu ücreti, komisyonu ve masrafları talep etme hakkı bulunmamaktadır. Üye, bedel iadesini gerçekleştirmiş olsa dahi DigiliraPay’e ödemiş olduğu ücret, komisyon ve masraflar yönünden DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA EDER.

Üye’nin Kullanıcı’ya yapacağı bedel iadesi Üye tarafından verilecek iadenin onaylanması ile yapılacak olup iadenin gerçekleştirilebilmesi için Üye’nin DigiliraPay hesabında yeterli alacak bakiyesinin bulunması gerekmektedir. Kullanıcı’ya yapılacak bedel iadesi alacak bakiyesinden mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Üye’nin DigiliraPay hesabında alacak bakiyesinin bulunmaması halinde iade edilecek tutarı DigiliraPay hesabına yatırması gerekmektedir. Üye’nin iade için gerekli tutarı DigiliraPay hesabında bulundurmaması nedeniyle Kullanıcı’nın Üye’ye karşı yasal yollara başvurmasından kaynaklı Üye’nin katlanmak zorunda kaldığı her türlü tazminat, faiz, masraf, vekalet ücreti, harç, vergi ve sair ek ödemeden DigiliraPay sorumlu tutulamaz. Üye, DigiliraPay hesabında bulundurmadığı iade tutarı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat, faiz, masraf, vekalet ücreti, harç, vergi ve sair ek ödemeden DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETMİŞTİR.

Bedel iadesi süreci kapsamında DigiliraPay Kullanıcısı’nın Üye’ye iade etmekle yükümlü olduğu malı iade etmemesinden kaynaklı olarak Üye’nin DigiliraPay’den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Üye, bu şekilde uğraması muhtemel her türlü zararından da DigiliraPay’i peşinen ve gayri kabili rücu olarak İBRA ETMİŞTİR.

Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.11. Üye, DigiliraPay hesabında bulunan alacak bakiyesini çekmek istediği takdirde bakiyenin bildirmiş olduğu banka hesabına gönderimi sırasında DigiliraPay dışındaki etkenlerden ve tarafların çalışmakta oldukları bankalardan kaynaklanan sebeplerle para gönderiminin gecikmesi veya hiç gerçekleşmemesi nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zararlardan DigiliraPay sorumlu değildir. Üye, bu şekilde uğrayacağı her türlü zarardan DigiliraPay’i gayri kabili rücu İBRA EDER.

5.12. DigiliraPay tarafından sunulan servis, ürün ve hizmetler kapsamında gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, takip eden ayın ilk haftasında Üye’ye raporlanacaktır;

 1. a) Üye’nin Alacak Hesabı’nın alacaklandırıldığı tutar,
 2. b) Üye tarafından ödenmesi gereken toplam ücret, komisyon ve sair bedellerin dökümü,
 3. c) Ödeme işlemine uygulanan kripto para kuru,

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürünlerin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının, telif haklarının ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran DIGILIRAPAY TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’dir  (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir). DigiliraPay, anılan bu servislerin, ürünlerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verMEmektedir. Üye, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin veya Üye ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. DigiliraPay, bu Üye’ye ya da Üye ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi veya kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

6.2. Üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, üyelik şifresinin ve kullanıcı adının üyelik süresince korunmasından, üçüncü kişiler ile paylaşılmamasından ya da üçüncü kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden Üye sorumludur. Diğer taraftan, DigiliraPay’e ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple Üye’nin hesaplarında veya DigiliraPay sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da DigiliraPay’in sorumluluğuna gidilemez. Üye bu hususlarda doğacak zararlar için DigiliraPay’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Platform’da kullanmakta olduğu şifreyi yalnızca DigiliraPay’de kullanmalıdır. Aksi hareketten kaynaklanan zararlardan DigiliraPay sorumlu değildir.

Üye, Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden sorumlu olup, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Üye, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun kullandıramaz. Ancak Üye ya da tayin ettiği vekilin, usulüne uygun olarak Noterlik makamı tarafından düzenlenen ve DigiliraPay’de bulunan hesabını kullandırtmaya dair yetkileri açıkça içeren özel yetkili bir vekaletnameyi DigiliraPay’e ibraz etmeleri şartıyla vekaletname ile kendisini temsil eden kişinin, Üye’nin hesabını tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine ve Üye’ye ait olmak üzere kullanmasına DigiliraPay tarafından izin verilebilir. Üye’nin bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde DigiliraPay, Üye’nin hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Üye veya vekaletname ile kullanımına izin verilen kişi sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de bu kişilere aittir. DigiliraPay’in bu haklarını kısmen veya tamamen kullanması nedeniyle Üye DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul eder. 

Türk Medeni Kanunu’nun mirasın geçmesi ve vasiyetnameye ilişkin hükümleri uyarınca yasal ve atanmış mirasçıların hakları saklıdır. Vasiyetname ile yapılan tasarruflarda DigiliraPay’in olası bir vasiyetnamenin iptali davası açılıp açılmadığını araştırma süresince ve eğer böyle bir dava açılmış ise kesin şekilde sonuçlanıncaya dek dava süresince işlem yapmama hakkı saklıdır.

6.4. Üye, sadece tek bir hesaba ve Kontrol Paneli Sayfası’na sahip olabilir. Üye, Platform’u sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Üye, DigiliraPay’in aynı Üye’ye ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde Üye’ye ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle DigiliraPay’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve DigiliraPay’i bu sebeple gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

6.5. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.6. Üye, başta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla Platform’u kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye’nin Türk Kanunlarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından Üye’nin hesap, kripto para varlıkları ve itibari para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan DigiliraPay sorumlu tutulamaz.

6.7. DigiliraPay, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini taleple sınırlı olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Ayrıca işbu Sözleşme’nin devam etmekte olduğu herhangi bir zaman dilimi içerisinde DigiliraPay tarafından Üye’den bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi için bazı bilgi/belgeler talep edilebilecektir. Platform’a üyelik sırasında ve/veya Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve kimlik doğrulama işlemleri sırasında Üye’den alınan veriler, Üyeler ve Kullanıcılar dahil Platform’dan tüm faydalananlar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve Kullanıcılara iletebilecektir.

6.8. Üye, herhangi bir işlem limitine bağlı olmaksızın DigiliraPay tarafından ve/veya resmi bir merci tarafından DigiliraPay’den talep edilmesi halinde her türlü para yatırma, çekme, alma, gönderme ve alışveriş işlemleri için kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Talep edilmesine rağmen Üye tarafından  bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde, DigiliraPay Üye’ye ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeme hakkına haizdir.

6.9.  Kullanıcı’nın kendisinden kaynaklanan bir nedenle Üye’ye hatalı ödeme yapması veya kasten ya da kasıt olmaksızın hiç ödeme yapmaması nedeniyle Üye’nin uğradığı zarardan DigiliraPay sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk hatalı işlem yapan/hiç ödeme yapmayan Kullanıcı’ya aittir. Üye tüm bu durumlar için DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Üye’nin, Platform’u ve DigiliraPay’in sunmakta olduğu hizmet, servis ve ürünleri kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden Üye sorumludur.

Kullanıcı’nın akıllı cüzdanını kullanarak Üye’den yapmış olduğu harcamaya ilişkin faturanın Kullanıcı’ya gönderilmesi harcamanın yapıldığı Üye’nin sorumluluğundadır.

6.11. DigiliraPay’e ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple meydana gelen Üye’nin hesaplarında veya DigiliraPay’in sistemlerindeki siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da DigiliraPay’in sorumluluğuna gidilemez. Üye bu hususlarda doğacak zararlar için DigiliraPay’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. DigiliraPay, internet Platform’unda oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İşlemlerin teknik hatalar sebebi ile ve/veya gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi hallerde DigiliraPay, Platform’u ve kullanılan sistemleri düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri kısa veya uzun süreli olarak durdurabilir, Üye’den yapılan işlemleri iptal edebilir ve/veya geri alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan DigiliraPay sorumlu tutulamaz ve herhangi bir ad altında herhangi bir hak talep edilemez. İptal ve/veya geri alma halinde ilgili Üye hesapları dondurulabilir, şayet bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir. İlgili bedellerin iade edilmemesi halinde DigiliraPay her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.

6.13. İşbu sözleşmenin ilgili hükümleri gereğince Üye tarafından DigiliraPay ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan bilgi ve belgelerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan DigiliraPay sorumlu değildir.

6.14. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 1. Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 2. Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı adres, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı veriler kullanılmak suretiyle sahte üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşme’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin veya bir Kullanıcı’nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 1. Platform’da kullanılan sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 2. Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe virüs veya zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;
 3. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, DigiliraPay’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması. 

6.15. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri DigiliraPay’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Kontrol Paneli Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

6.16. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen üyelik şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; DigiliraPay ilgili talep, dava ve takip hakları saklı tutar.

6.17. DigiliraPay, Üye’nin güvenliğini azami ölçüde sağlayacaktır. Bu kapsamda DigiliraPay, Üye’nin güvenliği adına üyelik oluşturulurken bilgi ve belge doğrulamasıyla üyelik kaydı yapmaya çalışmaktadır. DigiliraPay, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. DigiliraPay tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın Üye’ye ait hesabın yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde ele geçirilmesi ve DigiliraPay servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olacaktır. Üye bu hususlarda DigiliraPay’i ve tüm yetkililerini gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.18. DigiliraPay, Platform’un kullanılması suretiyle Üye tarafından gerçekleştirilen işlemleri süratle yerine getirecektir.  İşlemlerin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan DigiliraPay sorumlu olmayacaktır.

6.19. DigiliraPay, Platform üzerinden sunduğu hizmetlerde ve işlemlerde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan DigiliraPay mesul olmayacaktır. Ancak DigiliraPay yaptığı değişiklikleri www.digilirapay.com internet Platform’unda bulunan Destek sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

6.20. DigiliraPay, destek hizmetlerini yalnızca [email protected] elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Üyelere destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de DigiliraPay tarafından Üyelere şifre sorulmaz, Üyelerden kripto veya itibari para göndermeleri için Üyelere kripto para adresi veya banka hesabı bildirilmez. Üye bu madde hükümlerini kabul ederek DigiliraPay’den destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan DigiliraPay sorumlu değildir. DigiliraPay adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle bu sahte sitelere üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden DigiliraPay sorumlu tutulamaz. DigiliraPay sitelerine erişim sağlarken “https” bağlantısını ve site adresinin doğruluğunu kontrol ederek siteye erişim sağlaması Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Üye, bu hususlarda DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.21. Ödeme geçidi pozisyonunda olan DigiliraPay’in kripto para kurlarının arz talep ilişkisine göre belirlenen değişimlerinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti Üye’ye aittir. Platform Üyelerinin iş ve işlemlerinin Sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak zararlardan DigiliraPay sorumlu tutulamaz. Üye bu hususlarda DigiliraPay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.22. DigiliraPay, benzer kripto para ödeme geçidi platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Bu nedenle Üyeler, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı DigiliraPay’i sorumlu tutamazlar.

6.23. DigiliraPay, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etMEmektedir. DigiliraPay, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

6.24. DigiliraPay, Üyelerin günlük, haftalık ve aylık itibari para çekme limitlerini, şartlarını, komisyon ve ücretlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. DigiliraPay bu değerlendirmeyi durumsal olarak belirlemekte olup yine tek taraflı olarak, bu limitleri dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir. DigiliraPay’in bu yetkilerini kullanması nedeniyle Üye tarafından DigiliraPay’e karşı her hangi bir ad altında sorumluluk yüklenemez. Üye peşinen bu haklarından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

6.25. DigiliraPay, Üye’ye sunduğu ürün, servis ve hizmetler karşılığı olarak Üye’den kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli, ücret ve/veya komisyon alma hakkına sahiptir. İtibari paraya çevirme ve  çekme işlemlerinde Üye’den kendi belirlediği bir komisyon ve işlem ücreti alma hakkına sahiptir. DigiliraPay, bu ücret ve komisyon oranları üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak DigiliraPay, Üye’ye sunduğu ürün, servis ve hizmetlerle ilgili ücretlerini ve komisyonları Platform’un mağazalar için bölümünde, avantajlı komisyon oranları linki aracılığı ile ilan etmektedir. İlgili bölüme https://www.digilirapay.com/merchants/uyeisyerikomisyonoranlari/index.html adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan hizmet bedelleri, ücretler ve komisyonlar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

6.26. DigiliraPay’in sunduğu servis, ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Üye’nin yegâne muhatabı DigiliraPay olup, Üye servis, ürün, hizmet veya herhangi bir işlem ile ilgili olası talep ve şikâyetlerini herhangi bir üçüncü kişiye veya kuruma değil doğrudan DigiliraPay’e aktarmakla yükümlüdür. Servis, ürün ve hizlmetlere ilişkin talep ve şikâyetler, [email protected] adresine e-posta yoluyla iletilebilecektir.

6.27. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, DigiliraPay’in yasal hakları ile işbu Sözleşme’de ayrıca belirtilen diğer hakları saklı kalmak üzere, DigiliraPay’in uğrayabileceği zararları, idari para cezalarını ve üçüncü taraflarca DigiliraPay’e yöneltilebilecek taleplere istinaden yapılacak ödemeleri DigiliraPay’in ilk yazılı talebinde başka herhangi bir yasal sürece gerek kalmaksızın tüm ferileri ile birlikte derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.28. Üye, hatalı ve/veya yetkisiz işlemleri engellemek adına kendi kontrolü altındaki İnternet Sitesi’nde gerekli önlemleri alacağını, İnternet Sitesi’nin güvenlik açıkları nedeniyle, özellikle yetkisiz ve/veya hatalı işlem kaynaklı doğabilecek olanlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı’nın ortaya çıkabilecek zararlarından münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, DigiliraPay’in bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

7.1. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

7.1.1. Üye, DigiliraPay’e aktardığı her türlü kişisel verinin işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

 

7.1.2. DigiliraPay’in, Üye yetkililerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ile ilişkili yükümlülüklerin yerine getirilmesinden münhasıran Üye’nin sorumlu olduğu, DigiliraPay’in bu kapsamda bir talep iletmesi halinde bu taleplerin Üye’ye yönlendirileceği, Üye’nin işbu Sözleşme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili sair mevzuat ve kararlara aykırı davranışı nedeniyle DigiliraPay’in bir zarara uğraması ve/veya herhangi bir yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde ilgili tutarların işbu Sözleşme içerisindeki iş modeli uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Üye’ye rücu edileceği ve bu tutarların tüm ferileri ile birlikte DigiliraPay’in ilk talebinde herhangi başka bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın Üye tarafından derhal, nakden ve defaten DigiliraPay’e tazmin edileceği ve/veya Üye’ye yapılacak ödemelerden herhangi bir ihbara gerek olmaksızın mahsup edileceği konusunda Taraflar mutabıktır.

 

7.1.3. DigiliraPay, Üye tarafından kendisine iletilen ve/veya sunduğu hizmet sırasında temin ettiği her türlü bilgiyi güvenlik, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini ifa için kullanabilir, bu kapsamda gerektiği takdirde üçüncü kişilere ifşa edebilir, bu bilgileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, anonim hale getirerek performans değerlendirmesi, istatistiki değerlendirme, pazarlama kampanyaları oluşturulması, raporlama gibi amaçlarla kullanabilir. Üye, hizmet için gerekli olduğu ölçüde bu bilgilerin DigiliraPay’in hizmetlerini sunmak üzere iş ilişkisi kurduğu iş ortakları tedarikçi ve iştiraklar ile paylaşılabileceğini kabul ile bu bilgilerin paylaşılmaları için gerekli izinlerin alınacağı ve bilgilendirmelerin yapılacağını taahhüt eder.

 

7.1.4. Taraflar, Kullanıcılar ile Üye yetkililerinin, hissedarlarının ve ilgili irtibat kişilerinin kişisel verilerinin, DigiliraPay’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve hizmet sunabilmesi için DigiliraPay tarafından resmi makamlarla ve/veya diğer üçüncü taraflarla paylaşılabileceği konusunda mutabıktır.

 

7.1.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sahibi olarak nitelenecek Kullanıcılar tarafından Üye’ye iletilen ve DigiliraPay’in kişisel verileri işlemesini etkileyecek veya kişisel veriler üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını gerektirecek her türlü talep derhal (aynı gün içerisinde) DigiliraPay’e bildirilecektir. Üye, DigiliraPay tarafından kendisine iletilen veri sahibi taleplerini de derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir.

 

7.2. GİZLİLİK

7.2.1. Üye, işbu Sözleşme çerçevesinde DigiliraPay’den herhangi bir şekilde temin edeceği tüm bilgiler ile her türlü Kullanıcı bilgilerini devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek DigiliraPay’in yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde DigiliraPay’in bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Üye, işbu gizlilik taahhüdüne çalışanlarının ve hizmet ifasında görevlendirdiği kişilerin de uyacağını, bu kişilerin ihlalleri halinde bizzat sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder. Üye, bu madde kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde DigiliraPay’in bilgi güvenliğine dair prosedür ve taleplerine uymakla yükümlü olduğunu, DigiliraPay’in İnternet Sitesi’ne dair aldığı önlemler ile ilgili Üye’ye tavsiyelerde bulunabileceğini, değişiklik talepleri iletebileceğini ayrıca kabul eder. İşbu gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

 7.2.2. Üye;

 1. Gizli Bilgi’yi uygun şekilde almayı ve büyük bir gizlilik içinde korumayı,
 2. Gizli Bilgi’yi Taraflar arasındaki ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiçbir amaç için kullanmayacağını,
 3. Gizli Bilgi’yi yasal yükümlülükler hali hariç olmak üzere, diğer tarafın onayı olmaksızın, üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini
 4. Gizli Bilgi’nin istihdam ettiği personel, vekiller, Taraflar adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından da korunacağını, taahhüt etmektedir.

7.2.3. DigiliraPay,

 1. Mahkeme kararı, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği ve yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma, soruşturma veya kovuşturma doğrultusunda diğer tarafla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 2. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde,
 3. Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
 4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“DigiliraPay” markası ve logosu, “DigiliraPay” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak DigiliraPay tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı DigiliraPay mülkiyetindedir. Üye, DigiliraPay’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını, ödeme sayfası dışında, yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda DigiliraPay’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya DigiliraPay’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, DigiliraPay’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. TARAFLAR’IN DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

9.1. DigiliraPay tarafından sunulan servis, ürün ve hizmetlerin kullanımı için gerekli her türlü entegrasyon Üye sorumluluğunda olacaktır. Üye tarafından muhafaza edilen donanım ve yazılımların tedariki, hizmeti, bakımı ve bunların konfigürasyonu ve programlanması ile ilgili olarak DigiliraPay’in herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğü bulunmadığı hususunda Taraflar mutabıktır.

 

9.2. DigiliraPay’in, sunduğu hizmet kapsamında Üye tarafından sunulan mal ve hizmetlere, Kullanıcı tarafından sunulan bilgilerin doğru ve güncel olmasına veya Kullanıcı’nın sair işlemlerine, DigiliraPay’in herhangi bir kusuru olmaksızın İş Ortakları tarafından gerçekleşen hizmet/bağlantı kesintileri veya yaşanan diğer sorunlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Üye kabul ve beyan eder. Üye, burada belirtilen kapsamda DigiliraPay’den herhangi bir talebinin söz konusu olmayacağını kabul eder.

 

9.3. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler, mevzuatta daha uzun bir süre belirtilmediyse, Üye tarafından işlem tarihini müteakip asgari on (10) yıl süreyle saklanacaktır. Üye, Sözleşme kapsamında DigiliraPay’e sunduğu bilgi ve belgeler ile unvan, faaliyet alanı vb. statüsünü etkileyebilecek ve/veya hissedarlık yapısını değiştiren her türlü değişikliği derhal (en geç 5 iş günü içerisinde) ve yazılı olarak DigiliraPay’e bildirmekle yükümlüdür.

9.4. Üye sunulan servis, ürün ve hizmetleri, DigiliraPay tarafından güvenlik vb. konularda iletilen talimatlara uygun olarak kullanmayı ve İnternet Sitesi’ne ilişkin olarak DigiliraPay tarafından iletilen güvenlik önlemlerini almayı kabul ve taahhüt eder. DigiliraPay, işbu Sözleşme ve hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahip olacaktır. Şu koşulla ki; söz konusu değişiklikler (gerek DigiliraPay tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuat veya İş Ortakları’ndan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) Üye’ye ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Üye’nin fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Üye, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Üye’nin otuz (30) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacak ve Üye gerekirse süreçlerini değişiklik ile uyumlu hale getirecektir. Değişiklik ve düzeltme taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar Üye’ye ait olup Üye bu kapsamda DigiliraPay’den herhangi bir talepte bulunamaz. Üye’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı değiştirme hakkı bulunmamakta olup her halükarda DigiliraPay nezdinde muhafaza edilen (üzerinde DigiliraPay’in bilgisi dahilinde ve usulüne uygun yapılan tüm değişiklikler ve ekleri dahil olmak üzere) Sözleşme nüshası geçerli kabul edilecektir.

 

9.5. Üye, sunduğu mal ve hizmetler ile satış sonrasında sunulacak hizmetler de dahil her türlü işleminde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler başta olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket edecek; bu kapsamda DigiliraPay tarafından kendisine iletilecek talepleri derhal yerine getirecektir. Üye, Kullanıcı’yı özellikle i) internet sitesi üzerinden sattığı mal ve/veya hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları, ii) satılan mal ve/veya hizmetten münhasıran Üye’nin sorumlu olduğu, buna istinaden her türlü ürün ve ödeme iadesi, değişimi vb. hususlarda muhatabın yalnızca Üye olduğu, bu hususlarla ilgili Üye’ye ulaşılacak telefon, e-posta vb. iletişim bilgileri ile Üye’nin ticaret siciline kayıtlı şekli ile merkez adresi, iii) satılan mal ve/veya hizmete ilişkin para birimi, taksit kısıtlamaları dahil yasal kısıtlamalar ve benzeri ödeme koşulları ile teslimat ve kargo koşulları, iv) Kullanıcı’nın kişisel verilerinin korunmasına ve işlenmesine ilişkin, özellikle işbu Sözleşme ifasını zorlaştırmamak üzere gerekli izinler (bu izinlerin alınması da dahil) ve v) Üye tarafından mal ve/veya hizmet satışında kullanılan güvenlik önlemleri hakkında detaylı olarak bilgilendirir, gerekli izinleri Kullanıcı’dan alır.

 

9.6. Üye’nin işbu madde hükmüne aykırı davranması veya satışı hukuka aykırı ürünleri veya hizmetleri sunduğunun anlaşılması hallerinde, DigiliraPay’in bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya sunduğu hizmetleri aykırılık giderilene kadar herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın askıya alabilme ve/veya dilerse Sözleşmeyi derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkı saklıdır.

 

9.7. Sözleşme süresince önemli güvenlik olaylarının yaşanması durumunda ÜYE İŞYERİ bu durumu derhal D-ÖDEME’ye bildirmekle yükümlüdür.

 

9.9. Üye, satışa arz ettiği mal ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde hak sahibi olduğunu ve bu kapsamda tasarrufta bulunma yetkisinin olduğunu, ilgili mal ve/veya hizmetlerin satışını engelleyen herhangi bir durum bulunmadığını, mal ve/veya hizmetin yasalara ve ahlaka aykırı nitelik taşımadığını, bu mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda DigiliraPay’in taraf olmadığını kabul ve taahhüt eder. Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, talep halinde ilgili faturaların birer kopyasını DigiliraPay’e ibrazla yükümlüdür. Üye, satışını gerçekleştirdiği mal ve hizmetlere ilişkin her türlü vergisel yükümlülükten bizzat sorumlu olduğunu kabul eder.

 

9.11. DigiliraPay, herhangi bir Kullanıcı’dan Üye mal veya hizmetleri ya da işlemleri ile ilgili herhangi bir talep veya şikayet aldığı takdirde bu hususu Üye’ye bildirecektir. Üye, ilgili talep veya şikayetin kendisine bildirilmesini takiben beş (5) İş Günü içerisinde konuyla ilgili aksiyon alacak ve yine aynı süre içerisinde talep veya şikayetin çözümünü sağlayacaktır. Üye’nin bu yükümlülüğüne uymaması veya Üye işlemlerinin sair şekillerde güvenlik riski oluşturduğu kanısına varılması halinde, ilgili talep ve şikayet çözümlenene veya riskli durum ortadan kaldırılana kadar DigiliraPay sunduğu hizmetleri herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal askıya alabilecektir. DigiliraPay’in Sözleşmeyi derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme ve bu kapsamdaki her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

 

9.12. DigiliraPay, Üye’ye sunduğu servis, ürün ve hizmetlerden işbu Sözleşme kapsamında faydalanılması amacı ile sınırlı olmak üzere kullanımına ilişkin olarak münhasır olmayan ve devredilemez bir hak vermiştir. Üye, Kontrol Paneli Sayfası ve hizmet altyapısını, ilgili yazılım ve kodlar ile hizmete ilişkin her türlü içerik ve materyal üzerindeki haklar veya bunları kullanma yetkisinin DigiliraPay’e ait olduğunu kabul eder. Üye, bunları kısmen veya tamamen kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendisi ve yetkili personeli dışında kişilerce kullanımına (bedelli veya bedelsiz) imkan veremez, tersine mühendislik vb. işlemlere tabi tutamaz.

 

9.13. Üye, DigiliraPay’in hizmet ile ilgili olmak kaydı ile Üye’ye ait marka, logo, unvan vs. ibare ve işaretleri kullanabileceğini kabul eder. Üye’nin DigiliraPay ve grup şirketlerinin marka, unvan ve logosunu kullanımı DigiliraPay’in ön yazılı iznine tabidir. DigiliraPay, kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda DigiliraPay değiştirilen materyalleri Üye’nin kullanımına açacaktır.

 

9.14. Üye, DigiliraPay’in uygun gördüğü aralıklarla, uygun gördüğü zamanlarda ve yöntemle Üye’nin işbu Sözleşme’ye ve yürürlükte bulunan mevzuata uyumunu bizzat veya üçüncü kişiler aracılığı ile denetleyebileceğini kabul eder.

 

9.15. Üye, DigiliraPay tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi derhal ibraz ile mükelleftir. Temin edilemeyen belge ve bilgiler nedeniyle gerçekleşebilecek ödeme iptali işlemlerinden direkt olarak Üye sorumlu olacaktır. Üye böyle bir durumda ilgili bedelleri, DigiliraPay’in ilk talebinde herhangi başka bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın tüm ferileri ile derhal, nakden ve defaten DigiliraPay’e ödeyecek ve/veya DigiliraPay tarafından Üye’ye yapılacak ödemelerden herhangi bir ihbara gerek olmaksızın mahsup edilebilecektir. Ayrıca, Üye, DigiliraPay’in talebi doğrultusunda URL adresleri ve IP numaralarını, tam ve eksiksiz olarak DigiliraPay’e göndermekle yükümlü olacaktır. Bu bilgilerin hatalı gönderilmesi sonucu DigiliraPay’in uğrayabileceği finansal ve cezai yaptırımlardan Üye direkt olarak sorumlu olacaktır.

 

9.16. İşbu Sözleşme, münhasıran Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak Servis’ten faydalanmasına imkan vermek üzere akdedilmiş olup Üye’nin gerek kendisine gerekse üçüncü kişilere ait internet siteleri üzerinden yapacağı satışlarda veya sair amaçlarla işbu Sözleşme konusu hizmetten faydalanması, hizmetin kendisine sunulma amacı dışında bir kullanım gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktır. Üye’nin İnternet Sitesi’nin kapsamının, ilgili alan adının veya uygulamanın değişmesi veya hizmet kapsamına yeni internet siteleri eklenmesi veya DigiliraPay tarafından sunulan ara yüzlerinin farklı mal ve hizmet temini amaçlarıyla kullanılması DigiliraPay’in yazılı onayına tabi olacaktır. Üye, hiçbir şekilde kendisini DigiliraPay’in yetkili temsilcisi, vb. ilişikli kişisi olarak tanıtmayacaktır.

 

9.17. Üye, İnternet Sitesi’nin sunulan hizmetten faydalanabilmesi amacıyla DigiliraPay tarafından kendisi ile paylaşılan API, Secret Key vb. yetkilendirmeye dair araçları münhasıran işbu Sözleşme amaçları dahilinde kullanmayı, bu araçları İnternet Sitesi dışında kullanmamayı, üçüncü taraflar ile paylaşmamayı, bu araçlar üzerinde DigiliraPay’in sahip olduğu her türlü sair hakkı ihlal etmemeyi, bu araçlar üzerindeki maddi ve manevi her türlü hakkın DigiliraPay’e ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu madde hükmüne aykırılığın derhal fesih sebebi olduğunu kabul eder.

 

9.18. Üye, Sözleşme konusu hizmeti amaç dışı olarak ve özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamına giren işlemlerde kullanmayacağını; bu tür kullanım durumlarında hizmetin derhal sona erdirileceğini ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.19. Üye, işbu Madde 9’da yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, DigiliraPay’in yasal hakları ile işbu Sözleşme’de ayrıca belirtilen diğer hakları saklı kalmak üzere, DigiliraPay’in uğrayabileceği zararları, idari para cezalarını ve üçüncü taraflarca DigiliraPay’e yöneltilebilecek taleplere istinaden yapılacak ödemeleri DigiliraPay’in ilk yazılı talebinde başka herhangi bir yasal sürece gerek kalmaksızın tüm ferileri ile birlikte derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.20. DigiliraPay, Kullanıcı tarafından iletilen bedelleri Üye’ye aktarmasını takiben Kullanıcı’yı ödemenin tamamlandığına dair bilgilendirebilir. İlgili bilgilendirme asgari olarak Üye’nin telefon, e-posta vb. iletişim bilgileri, alınan mal ve/veya hizmete ilişkin tür, zaman vb. bilgileri içerecektir. Taraflar DigiliraPay’in işbu madde hükmü ile ilgili herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğü bulunmadığı hususunda mutabıktır

 

10.SORUMLULUK

 

10.1. Üye, mal ve/veya hizmet bedelinin DigiliraPay’in herhangi bir kusuru bulunmaksızın Kullanıcı’dan tahsil edilememesi sonucu Üye’nin Alacak Hesabı’na aktarılamaması, Kullanıcı’nın işleme itiraz etmesi, hizmetlere ilişkin eksiklik, bozukluk, geç teslim, hiç teslim etmeme vb. kusur ve ihmali, ayıplı mal iddiası, mal ve hizmetin kullanımı sonrası herhangi bir nedenle çıkabilecek ihtilaflar veya sair nedenlerle malı ve/veya hizmeti iade talep etmesi vb. şekillerde ilgili mevzuata dayalı taleplerde bulunması, Üye’nin mal, hizmet veya işlemleri ile ilgili olarak Kullanıcı, DigiliraPay’in hizmeti sunabilmek için anlaşma yaptığı banka, kamu kurum ve kuruluşları veya diğer üçüncü kişi ve kuruluşlardan herhangi bir talep iletilmesi, yasal, idari veya cezai bir yaptırım söz konusu olması gibi hallerde bizzat sorumlu olacağını ve bu hallerde DigiliraPay’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 

10.2. Madde 10.1’de bahsi geçen durumlarda veya işbu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuatın ihlali nedeniyle herhangi bir Kullanıcı’ya, DigiliraPay’in hizmeti sunabilmek için anlaşma yaptığı bankaya, kamu kurum ve kuruluşuna veya sair üçüncü kişiye DigiliraPay tarafından herhangi bir ödeme (faiz, tazminat, idari ceza vs.) yapılması, Üye’nin işbu Sözleşme veya yasal yükümlülüklerini ihlali nedeniyle DigiliraPay’in sair şekillerde bir zarara uğraması durumunda, ilgili tutarlar DigiliraPay’in ilk talebinde herhangi başka bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın tüm ferileri ile derhal, nakden ve defaten DigiliraPay’e ödenecek veya görülecek lüzum üzerine DigiliraPay tarafından Üye’ye yapılacak ödemelerden herhangi bir ihbara gerek olmaksızın mahsup edilebilecektir.

 

10.3. DigiliraPay, Kullanıcı tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi veya mücbir sebepler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendisinden bağımsız sebeplerle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle ilgili bedellerin Üye’ye aktarımda yaşanan geciklemelerden sorumlu olmayacaktır.

 

10.4. DigiliraPay, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca sözleşmesel yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan doğrudan zararlardan sorumlu olacaktır. DigiliraPay, kusurunun bulunmadığı, üçüncü şahıslar veya İş Ortakları nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olmaz.

 

10.5. Üye, istihdam ettiği şahısların veya iş verdiği taşeron firmaların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve eylemlerinden, kasıt ve ihmalleri ile özellikle sahtecilik, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık fiillerinden sorumludur.

 

11.KOMİSYON BEDELİ, ÜCRETLER VE ÖDEMELER

 

11.1. İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet ve buna dair ürün ve servislere ilişkin ücret ve/veya komisyon bedelleri DigiliraPay tarafından belirlenecek ve DigiliraPay web sitesi https://www.digilirapay.com/merchants/uyeisyerikomisyonoranlari/index.html üzerinden ilan edilecektir. Sözleşme kapsamında sunulan tüm hizmetler için alınan bedeller (Üye tarafından servis, ürün ve hizmet karşılığı ödenecek komisyon, ücret, iade ve iptal durumlarında uygulanacak ek ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile bunların ödeme vadeleri de bahsi geçen DigiliraPay web sitesi https://www.digilirapay.com/merchants/uyeisyerikomisyonoranlari/index.html üzerinden ilan edilecektir. DigiliraPay’in ilan ettiği söz konusu tutarlar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası kabul edilir.

 

11.2. Üye, DigiliraPay’e daha önce bildirmiş olduğu banka hesabının değişmesi halinde yazılı başvuru yaparak ve DigiliraPay tarafından talep edilen belgeleri ibraz ederek banka hesabını değiştirebilecektir.

 

11.3. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

 

11.4. Üye, muhtemel iade ve ödeme iptali taleplerini karşılamak ve Kullanıcı nezdinde doğabilecek herhangi bir tüketici mağduriyetinin giderilmesini temin etmek üzere Alacak Hesabı’nda iade edilecek tutarın hazır tutulacağını taahhüt eder.

 

Üye, Alacak Hesabı’nda bulunan tutarın iade ve ödeme iptali taleplerini karşılamaması veya Alacak Hesabı’nda hiç tutar bulunmaması halinde derhal DigiliraPay üzerinden gerçekleşecek iade tutarını Alacak Hesabı’na yatırmakla yükümlüdür. Aksi halde DigiliraPay herhangi bir bildirime gerek kamaksızın işbu Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebileceği gibi varsa Üye’nin Alacak Hesabı’ndaki bakiyeden öncelikle kendi masraf, komisyon ve ücretlerini tahsil etmek üzere hakkını kullanacaktır.

 

11.5. Komisyon bedelleri, kullanıma hazır hale getirilen tutarların Üye’ye aktarılmasına ilişkin aktarım talebinin Üye tarafından iletildiği zamana (“ödeme vadesine”) göre değişecek olup Üye’nin kuruluş yılı, DigiliraPay ile çalışma süresi, Üye’nin sattığı ürün ve hizmetlerin içeriği ve bunlardaki değişiklikler, Üye’nin Kullanıcılara ürün ve/veya hizmetlerini teslim etme süresi ve teslimatlardaki şikayet / memnuniyet oranları göz önüne alınarak DigiliraPay tarafından farklı ödeme vadeleri için farklı komisyonlar belirlenebilir. Taraflar, ödeme vadesinin standart olarak aktarım talebini takip eden haftadaki Çarşamba günü olarak belirlenmesinde ve bunun Üye tarafından iletilmiş bir aktarım talebi olduğu konusunda mutabıktır. Üye, ödeme vadesi süresinin dolması öncesinde yeni bir aktarım talebi iletmesi halinde DigiliraPay’in ek komisyonlar uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DigiliraPay, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Üye’ye e-posta yoluyla ve [email protected]‘a bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ

 

13.1. İşbu Sözleşme, Madde 1’de belirtilen şekilde Üye tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup burada belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

13.2. Taraflar iki (2) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir. Tarafların karşılıklı yazılı olarak anlaşmaları halinde Sözleşme, işburada belirtilen süreye tabi olmaksızın feshedilebilir.

 

13.3. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin bir (1) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

 

13.4. Taraflardan birinin işbu madde kapsamındaki fesih hakkını kullanması halinde otomatik olarak Üye’nin DigiliraPay üzerinden geçen son 3 (üç) aylık işlem tutarının yüzde 30’una tekabül eden bir üst işlem limitinin devreye gireceği konusunda Taraflar mutabıktır.

 

13.5. Üye tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlerin yasalara veya ahlaka aykırı olduğunun tespit edilmesi, Üye’nin DigiliraPay’e beyan ettiği faaliyet alanı dışında faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi veya bu hususa dair şüphe bulunması Üye’ye yönelik tekrar eden şikayetlerin bulunması, Kullanıcı iade taleplerinin olağanın üzerinde kabul edilecek sayıya ulaşması ve/veya aşması, şikayetlerin 20 iş günü içerisinde giderilmemesi, Üye’den kaynaklanan nedenlerle DigiliraPay’in herhangi bir yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi tutulması hallerinde DigiliraPay, Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlere erişimini herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal askıya alabilecek ve/veya işbu Sözleşme’yi derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Askıya alma halinde Mevzuat ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında Üye askıya alma gerekçesi konusunda bilgilendirilir. Üye’nin faaliyet alanı değişikliğine gitmesi halinde ilgili evrakların güncel halleri DigiliraPay’e iletilene kadar DigiliraPay Üye’ye verdiği hizmetleri askıya alabilir.

 

13.6. Herhangi bir düzenleyici otoriteden, devlet kurumundan DigiliraPay’e Üye’ye sunduğu hizmetleri durdurması yönünde herhangi bir talep gelmesi veya Üye’nin önceden ya da mevcut durumda ilişkide olduğu finansal kuruluşlar ve benzeri diğer üçüncü kişilerden Üye hakkında olumsuz istihbarat alınması halinde DigiliraPay, işbu Sözleşme’yi derhal ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın askıya alabilir ve/veya feshedebilecektir.

 

13.7. Sözleşme konusu hizmetlerin DigiliraPay tarafından işbu Sözleşme hükümleri kapsamında askıya alınması halinde, askıya alınmaya dair belirtilen sürelerde askıya alma sebebi ortadan kalkmadıkça ve/veya askıya alma süresi 10 iş gününü geçtiği takdirde DigiliraPay  Sözleşme’yi herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın derhal feshedebilir.

 

13.8. Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) veya Üye açısından Üye’nin İnternet Sitesi’ni esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Şüpheye mahal bırakmamak adına İnternet Sitesi’nin esaslı değişimi bunlarla sınırlı kalmamak üzere İnternet Sitesi’nin isim, IP, URL ve benzeri bilgilerinin veya içeriğinin değişimini de kapsamaktadır.

 

13.9. DigiliraPay ile İş Ortağı / İş Ortakları arasındaki sözleşmelerin sona ermesi veya feshi veya DigiliraPay’in Kanun kapsamında faaliyetinin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme DigiliraPay’e herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın DigiliraPay’ tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilebilecektir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya DigiliraPay’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") DigiliraPay’in işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, DigiliraPay ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmenin bir ihlali olarak değerlendirilemez.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

15.1. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda DigiliraPay’in resmi defter ve ticari kayıtları ile DigiliraPay’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

15.2. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

15.3.  DigiliraPay’in işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Üye tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler yazılı olarak karşı Taraf’a bildirilerek derhal güncellenecektir.

DigiliraPay, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu adres ve/veya elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, adresini, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye’nin iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Üye tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a ve hizmete erişim sağlanamamasından veya Platform’dan ve hizmetten faydalanılamamasından DigiliraPay sorumlu olmayacaktır. 

15.4. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

15.5. Üye, DigiliraPay’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. DigiliraPay ise, işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devir ve nakil edebilir.

15.6. DigiliraPay, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Değişiklikler https://www.digilirapay.com’da ilan edilecektir. Aynı şekilde DigiliraPay, bu değişiklikleri Üye’nin kaydolurken beyan ettiği e-posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Üye, sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme yöntemlerini kabul etmiştir. Üye, işbu sözleşmeyi kabul ile DigiliraPay tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

15.7. Taraflar'dan birinin işbu Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

15.8. İşbu sözleşme DigiliraPay tarafından https://www.digilirapay.com’da edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve mevcut tüm kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.

15.9. Üye, Platform’a kaydolduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen Kullanıcının kaydolmaması ve DigiliraPay’in ürün, servis ve hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

Yirmi iki (21) sayfa ve on beş  (15) ana maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.